Επίσημη πρώτη συνεδρία της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης

Post date: Apr 28, 2011 11:37:55 AM

18/5/2006

Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η Καινοτομία ή απλουστευμένα η επιτυχημένη εφαρμογή κάτι του καινούργιου πρέπει να ενισχυθεί και προωθηθεί στην Κύπρο με κάθε τρόπο γιατί από αυτήν θα εξαρτηθεί το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας μας. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της πρώτης συνεδρίας της Κριτικής Επιτροπής του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού.

Τα μέλη της Επιτροπής κατά τη συνεδρία τους την περασμένη Δευτέρα (15/5/06) συμφώνησαν πως η πρωτοβουλία αυτή της ΟΕΒ θα δώσει νέα ώθηση στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία όπως η έρευνα, η συνεργασία επιχειρήσεων με επιστημονικά/ακαδημαϊκά κέντρα, η ενθάρρυνση των θετικών επιστημών στην εκπαίδευση, και άλλα. Παράλληλα αναμένεται ότι θα προκληθεί ευρύτερη κινητοποίηση στην εφαρμογή νέων ιδεών που θα συμβάλουν στη βελτίωση του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, στην απλοποίηση διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλλων, κλπ.

Η Κριτική Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ασχολήθηκε με τα σχετικά έντυπα και κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και αντάλλαξε απόψεις για το νέο αυτό θεσμό στη χώρα μας. Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής αναμένται να γίνει η επίσημη εξαγγελία του πρώτου διαγωνισμού. Η απονομή των βραβείων θα γίνει περί τα τέλη του 2006. Βραβεία θα απονεμηθούν ανά ένα σε κάθε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες.

(1) Πρωτογενής Τομέας

(2) Τομέας Μεταποίησης

(3) Τομέας Υπηρεσιών

(4) Δημόσιος Τομέας

Σημειώνεται επίσης ότι το “Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας” είναι μοναδικό ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες το οποίο απονέμεται στις τέσσερις πιο πάνω κατηγορίες, η Κριτική Επιτροπή λειτουργεί ανιδιοτελώς και το σημαντικότερο τυγχάνει της πλήρους στήριξης της κυβέρνησης.

Η Κριτική Επιτροπή η οποία θα λειτουργεί ανεξάρτητα απαρτίζεται από άτομα εγνωσμένου κύρους, ευθυκρισίας και εξειδικευμένων γνώσεων. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κ. Ανδρέας Μολέσκης, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού και Πρόεδρος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Μέλη είναι οι κ.κ. Γιώργος Μιχαηλούδης Διευθυντής Τεχνολογίας στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, ο Δρ Ανδρέας Αλεξάνδρου , Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Σωτήρης Καλλής, Επιχειρηματίας/Τομέας Βιομηχανίας και ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, Επιχειρηματίας/Τομέας Υπηρεσιών. Γραμματέας είναι ο Κώστας Χριστοφίδης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δυνατό να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για να τη συμβουλεύουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

Το “Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας” αναμένεται ότι θα καταστεί ένας από τους σοβαρότερους θεσμούς για τα κυπριακά δεδομένα αφού η ίδια η καινοτομία συμβάλλει ουσιαστικά σε πρωταρχικούς αναπτυξιακούς στόχους κάθε σύγχρονης κοινωνίας.

--------------------------

ΚΧ060636ΑΝΑ