Η Καινοτομία στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Post date: Apr 28, 2011 11:40:24 AM

18/8/2006

Η προώθηση της Καινοτομίας ως το βασικότερο εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εντείνεται συνεχώς τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή καθορίζονται πολιτικές, μέτρα και δράσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς όμως παραγνωρίζεται ο ευρύτερος δημόσιος τομέας (κρατική μηχανή, τοπική αυτοδιοίκηση, ημικρατικοί οργανισμοί) ο οποίος είναι ο ρυθμιστής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι ο καθημερινός παροχέας υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, καθώς και προς όλους τους πολίτες.

Πολύ συχνά ακούμε και διαβάζουμε παράπονα πολιτών και επιχειρηματιών για την ταλαιπωρία που υπόκεινται κατά την εξυπηρέτησή τους από διάφορες κρατικές υπηρεσίες/τμήματα, για τις χρονοβόρες, πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, για το ύψος των τελών/φόρων, για τις αντικρουόμενες πολιτικές/πρακτικές μεταξύ Υπουργείων/Υπηρεσιών, για το κόστος λειτουργίας και την παραγωγικότητα της κρατικής μηχανής, κ.ο.κ.

Είναι καιρός πλέον να επέλθουν ριζικές καινοτόμες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και παροχής των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Πολιτικά Κόμματα, τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Διοικητικά Συμβούλια των Ημικρατικών Οργανισμών να θέσουν την καινοτομία ψηλά στις προτεραιότητές τους. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα, από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καταβάλλουν συνειδητή προσπάθεια να καινοτομήσουν και κυριολεκτικά παλεύουν καθημερινά με τον από δεκαετιών τσιμεντωμένο «Γολιάθ» της «πρακτικής», του «καθιερωμένου», της «ρουτίνας», της σίγουρης και δοκιμασμένης διαδικασίας, κλπ. Προς τιμήν των λίγων αυτών ατόμων έχουν επέλθει κάποιες αξιόλογες καινοτομίες σπάζοντας το «κατεστημένο». Μπράβο τους!

Η Κύπρος μπορεί να παραδειγματιστεί από πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου καταβάλλουν συνειδητή προσπάθεια για τη συστηματική προώθηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, το Γραφείο του Πρωθυπουργού έθεσε υπό την αιγίδα του μόνιμο ανοικτό φόρουμ κατάθεσης εισηγήσεων/ιδεών για επιτυχέστερη καινοτομία και αφομοίωσή της από το δημόσιο τομέα.

Η ιδιαιτερότητα του δημόσιου τομέα, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό ούτε ανυπέρβλητα προβλήματα στην εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, επιβάλλει όπως αναπτύξει αποτελεσματική κουλτούρα καινοτομίας. Αυτή θα μπορεί να επιφέρει σοβαρές μειώσεις στο κόστος λειτουργίας, να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, και να ενισχύσει τη στόχευση και επίτευξη υψηλότερων εθνικών οικονομικών και κοινωνικών στόχων και προσδοκιών όλων των πολιτών,

Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποφάσισε από φέτος την καθιέρωση Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας το οποίο θα καλύπτει με χωριστό βραβείο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία της ΟΕΒ έτυχε της πλήρους στήριξης του Υπουργικού Συμβουλίου γεγονός που αποδεικνύει ότι τουλάχιστον υπάρχει η πολιτική βούληση για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και στο δημόσιο τομέα. Στόχος βέβαια του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας για το δημόσιο τομέα είναι η ευρύτερη κινητοποίηση, ενίσχυση και ενθάρρυνση της καινοτομίας (νέες ή και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, τη σωστή αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για ταχύτερη ή/και παροχή νέων υπηρεσιών, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση λειτουργικών εξόδων με απλοποίηση/κατάργηση διαδικασιών/εντύπων, κ.α.)

Η Κύπρος, με το θεσμό του διαγωνισμού για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα, πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (ίσως και παγκόσμια) και ευχή μας είναι να έρθει σύντομα η στιγμή της πρωτοπορίας και στην έκταση της καινοτομίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Βοηθός Γενικός Διευθυντής

Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

----------------------

ΚΧ/ΕΕ

KX061229SYN