Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας

Post date: Apr 28, 2011 11:34:29 AM

4/11/2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ από την ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων εξαγγέλει διαγωνισμό για την απονομή του “Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας”.

Η ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η καινοτομία αποτελεί εχέγγυο για την επιβίωση και συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει σαφείς πολιτικές και γενναιόδωρα προγράμματα. Η ΟΕΒ, με την καθιέρωση του «“Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας” επιδιώκει να μεταδώσει αυτά τα ξεκάθαρα μηνύματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα προς όφελος του συνόλου της οικονομίας.

Το Βραβείο θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και θα απονέμεται σε επι-χειρήσεις/οργανισμούς/υπηρεσίες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτόμες ιδέες ή και πρακτικές.

Κάτω από το γενικό τίτλο “Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας” θα απονέμονται κάθε χρόνο τρία επιμέρους βραβεία.

Συγκεκριμένα, θα δίδονται τα ακόλουθα βραβεία:

• Βραβείο Καινοτομίας για το Μεταποιητικό Τομέα

• Βραβείο Καινοτομίας για τον Τομέα των Υπηρεσιών

• Βραβείο Καινοτομίας για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Το “Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας” θ’ απονέμεται βάσει κριτηρίων τα οποία θα αξιολογούνται από ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία θα απαρτίζουν πρόσωπα αδιαμφισβήτητων εξειδικευμένων γνώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ημερομηνίες υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα ανακοινωθούν από την ΟΕΒ πολύ σύντομα.

-------------------------

AF051897ANA